آمار کلی

کد ملی: 362153XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوران ایده پرداز مبتکر دانش پژوه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/10 تا کنون