آمار کلی

کد ملی: 243194XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه تجارت تیبا فناور رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/25 تا کنون