آمار کلی

کد ملی: 186122XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه دستان مهربان فرشتگان بازرس علی البدل فعال 1396/10/04 تا کنون