آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تعمیر و نصب و نگهداری ماشین آلات صنعتی راهسازی صنعت بلوچ بازرس اصلی خارج شده 1382/06/18 تا 1383/05/20