آمار کلی

کد ملی: 407269XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افراس سازان خرم بازرس علی البدل فعال 1396/08/24 تا کنون
تندیس افلاک پویا بازرس اصلی خارج شده 1393/08/24 تا 1398/08/20