آمار کلی

کد ملی: 094302XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی کیان تیس کاسپین نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/08/29 تا 1393/06/29