آمار کلی

کد ملی: 592948XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین گستر ایساتیس بازرس اصلی فعال 1398/09/27 تا کنون