آمار کلی

کد ملی: 044058XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رستورانهای پارس طلایی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/14 تا کنون