آمار کلی

کد ملی: 460936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه تولیدی مبلمان آبنوس کویر عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/10 تا کنون