آمار کلی

کد ملی: 006325XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سازه فلز پایدار مدیرعامل فعال 1396/02/27 تا کنون
آگرین کرد عمران رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/05 تا کنون
حقوقی دادیاگرین قشم رئیس هیئت مدیره فعال 1391/04/28 تا کنون
عدالت خانه بین الملل ناگرین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/14 تا کنون