آمار کلی

کد ملی: 004451XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی پترو مهان آسیا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/10 تا کنون
دهکده پویا پارس بارون عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/30 تا کنون
دهکده سلامتی طب مکمل پاسارگاد رئیس هیئت مدیره فعال 1390/08/07 تا کنون
پژوهان بنیان تبیان عضو هیئت مدیره منحل شده 1390/07/10 تا کنون