آمار کلی

کد ملی: 055813XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرش دستباف اطلس پاکدشت عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1395/04/06 تا کنون