آمار کلی

کد ملی: 128657XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه صنعتی شاهکار فولاد اسپادانا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/12/24 تا 1396/04/06