آمار کلی

کد ملی: 266020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه بخش کشاورزی مهر شماره هشت فومن باغبانی درخت آلوچه سبز عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1396/01/20 تا کنون