آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
در صندوق قرض الحسنه حسینیه امام خمینی ره مدیرعامل فعال 1387/07/14 تا کنون