آمار کلی

کد ملی: 059018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یاسین حساب سبز ساوه مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1395/12/25 تا کنون