آمار کلی

کد ملی: 197224XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن آوران نیرو پارسوماش بازرس علی البدل فعال 1398/09/09 تا کنون