آمار کلی

کد ملی: 297114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین چی چست ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1396/02/02 تا کنون