آمار کلی

کد ملی: 574900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه میوه و تره بار مشهد خوشه چین رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/06 تا کنون
شهد میوه و تره بار پامچال ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1395/08/02 تا کنون