آمار کلی

کد ملی: 505928XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آراز آیلار ارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/15 تا کنون
صرافی جعفرصادق یاسنی و شرکا رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/04 تا کنون