آمار کلی

کد ملی: 084987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایساتیس ابنیه صدر خراسان بازرس علی البدل فعال 1394/06/31 تا کنون