آمار کلی

کد ملی: 127062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنیع کیان سپاهان عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/28 تا کنون
ستاره شیمی سپاهان بازرس اصلی فعال 1395/12/01 تا کنون
درخشان صنعت وستا بازرس علی البدل فعال 1395/03/03 تا کنون