آمار کلی

کد ملی: 393117XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میراث نیکان ماندگار بازرس اصلی فعال 1397/08/13 تا کنون
هور معراج پارسیان بازرس اصلی فعال 1396/06/11 تا کنون
رز سفید الهیه بازرس اصلی فعال 1394/12/08 تا کنون