آمار کلی

کد ملی: 239217XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
5225 ارمغان صنعت یاسوج مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1392/08/04 تا کنون