آمار کلی

کد ملی: 626967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رویان نور افشان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/25 تا کنون
بازرگانی آسیا تجارت کاسپین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/13 تا کنون