آمار کلی

کد ملی: 088899XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آینده ساز رویای فردای قاین بازرس علی البدل فعال 1398/04/05 تا کنون