آمار کلی

کد ملی: 439170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی پارسا شعاع البرز بازرس علی البدل فعال 1394/08/19 تا کنون