آمار کلی

کد ملی: 004305XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 11

شرکت فعال: 10

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شکوه موتور زرین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/14 تا کنون
خیریه درمانی پیوند با امام سجاد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/18 تا کنون
صنایع کاغذ نرمه آذربایجان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/05 تا کنون
تولیدی سپید دام دماوند رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/23 تا کنون
ماهین سمنان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/02 تا کنون
صندوق پس انداز قرض الحسنه پیوند سجاد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/26 تا کنون
نگین شرق رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/16 تا کنون
پارس کلارک سمنان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/15 تا کنون
الیاف گستر سمنان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/18 تا کنون
صنایع کاغذ سازی پارسیان پاپیروس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/09 تا کنون
یاوران تجارت ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/04/12 تا 1390/02/24