آمار کلی

کد ملی: 128410XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدرا نگین پاسارگاد بازرس اصلی خارج شده 1394/04/07 تا 1395/04/03