آمار کلی

کد ملی: 004694XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبزیجات چهار فصل شهرستان نظرآباد منشی هییت مدیره فعال 1392/12/17 تا کنون