آمار کلی

کد ملی: 437045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 5

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فوری سفر پارمیدا البرز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/28 تا کنون
اتحادیه تعاونیهای کارگزاران بیمه تامین اجتماعی وسایط نقلیه استان البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/11 تا کنون
خدماتی پشتیبانی امین گشت عرفان البرز مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/09/30 تا 1397/09/07
دفاتر بارکش شهری البرز بازرس علی البدل فعال 1393/02/09 تا کنون
شماره ثبت 11236 و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/09/24 تا کنون
مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه شهرستان کرج نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/08/11 تا 1395/08/15
مسکن موسسات اتومبیل کرایه شهرستان کرج ثبت شده به شماره 17026 عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/17 تا کنون