آمار کلی

کد ملی: 362214XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و راهسازی تونل سنگ بازرس علی البدل فعال 1397/01/06 تا کنون
فنی مهندسی طراحان الکترونیک شرق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/11 تا کنون
سارون گستر تفتان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/10 تا کنون