آمار کلی

کد ملی: 159000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شایان ترابر قره آغاج نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/10/22 تا کنون