آمار کلی

کد ملی: 146093XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتاویل پخش فرحان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/29 تا کنون