آمار کلی

کد ملی: 346002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار بتن یاسین نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/01 تا کنون