آمار کلی

کد ملی: 063003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پولادین بنای پایش محور بجنورد بازرس علی البدل فعال 1395/12/17 تا کنون
تولیدی زرین سفال ریوف اسفراین مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/30 تا کنون