آمار کلی

کد ملی: 094165XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راشا حکیم توس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/08 تا کنون