آمار کلی

کد ملی: 195052XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر بندر امام خمینی مدیرعامل فعال 1396/12/20 تا کنون