آمار کلی

کد ملی: 001342XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیلماج پارسه پیشرو نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/12/24 تا کنون