آمار کلی

کد ملی: 094598XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیشه ایمنی الماس نگین بینالود مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/25 تا کنون