آمار کلی

کد ملی: 042104XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 9

شرکت فعال: 0

خارج شده: 5

منحل شده: 4

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آفاق تجارت رستاک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/02/24 تا کنون
بازرگانی طلایه داران کسری بازرس اصلی خارج شده 1391/06/25 تا 1392/04/27
سبز سازان متین بازرس علی البدل خارج شده 1391/05/31 تا 1393/02/22
بازرگانی آفاق سپهر روناک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/12/01 تا 1391/05/25
به آفرینان صنعت انصار بازرس اصلی خارج شده 1390/07/12 تا 1391/05/15
تولیدی افق تابان فرتاک نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/07/05 تا کنون
آسایش سرمایه ارجان عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/04/19 تا 1391/03/08
صنایع چوبی ام دی اف تات پرند بازرس اصلی منحل شده 1389/10/29 تا کنون
فیدار فولاد زاگرس بازرس علی البدل منحل شده 1389/09/07 تا کنون