آمار کلی

کد ملی: 074981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی نما آذین طیبات بازرس علی البدل فعال 1395/02/11 تا کنون