آمار کلی

کد ملی: 373249XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین عمران اورامان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/06/16 تا کنون