آمار کلی

کد ملی: 174027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تله بزان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/01 تا کنون