آمار کلی

کد ملی: 074941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی کشاورزی دامپروری ماهان گستر طیبات مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/26 تا کنون
خدماتی شکوه سبز مشهد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/27 تا کنون