آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش ماهی غذای سلامتی دورود شماره 1238 ثبت 464 و بازرس علی البدل فعال 1391/08/21 تا کنون