آمار کلی

کد ملی: 006816XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مهرازان پردیس آذین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/18 تا کنون
ارتباطات بین المللی فراز اندیشان رستان عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/26 تا کنون
مهندسی ایوان کهن پادیس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/07/15 تا کنون
فرهنگی هنری مبتکران نو اندیش دلتا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/18 تا کنون