آمار کلی

کد ملی: 445970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هتل بزرگ شیرکوه تفت عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/22 تا کنون