آمار کلی

کد ملی: 005196XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مقاوم ساز ه هیراد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/19 تا کنون
فرآورده های بتونی الغدیر آمارد طبرستان رئیس هیئت مدیره فعال 1391/11/19 تا کنون