آمار کلی

کد ملی: 209197XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعت خودرو امید ساری بازرس اصلی فعال 1396/09/26 تا کنون